Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen

applicatie laden ...

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebiedsniveau

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope en als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Reductie van het energiegebruik op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de reductie van het totaal energiegebruik binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope, als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Gemiddeld comfortklasse B

De gemiddelde comfortklasse voor de werkplekken van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor Stadhuis hoog, Stadhuis laag en Mercado na uitvoering duurzaamheidsingrepen.

Minimaal comfortklasse C

De ondergrens van de comfortklasse per werkplek van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor de gehele gebouwportefeuille vanaf 2020.

Re-use

Re-use: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur) dat binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven wordt hergebruikt.

Redistributie

Redistribute: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur)  dat hergebruikt wordt (03 M-KPI1) of aangeboden via het digitale platform voor hergebruik.

Recycle

Recycle: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa eenheden, over de gehele contractduur) dat is hergebruikt (03 M-KPI1) of is hergedistribueerd (04 M-KPI2) of wordt gerecycled.

Materiaalscore volgens BREEAM-NL

De puntenscore van alle nieuw toegepaste materialen, jaarlijks gemeten volgens BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie (versie 2014, V2), MAT 1.  

Rode Lijst

Deel van de nieuw toegepaste materialen dat niet voorkomt op de Rode Lijst conform the Naturel Step, jaarlijks gemeten.

Elektrische laadpunten

Het aantal elektrische laadpunten, meetpunt in 2023

Reductie van het waterverbruik

De reductie van het waterverbruik van alle gebouwen in aanvulling op de reeds uitgevoerde maatregelen, ten op zichte van 2014, meetpunt aan het einde van de contractduur.

Grijswater

Het deel van het totaal watergebruik van de Stadhuistoren waarin met grijswater wordt voorzien, meetpunt in 2020.

Buffercapaciteit voor neerslag

Realisatie van buffercapaciteit van neerslag. De capaciteit gemeten aan het einde van de contractduur.

Groen op de werkplek

Het aantal planten dat per werkplek aanwezig is in de gemeentegebouwen. Jaarlijks gemeten.

Groen op en rond gebouwen

De oppervlakte groene beplanting die we toevoegen binnen de kadastergrenzen van de gebouwen; op dak, gevel of maaiveld. Meetpunt aan het einde van de contractduur.

Fourageer- en nestelgelegenheden

Specifieke fourageer- en nestelgelegenheden voor kwetsbare diersoorten door middel van oppervlakte gerealiseerde habitat door !mpuls binnen en buiten de kadastergrenzen van de gebouwen.

Transformatie van verharding naar groen

De oppervlakte openbare ruimte in het Stadshart die we transformeren van verhard oppervlak naar oppervlak met levend groen. Meetpunt in 2020.

Zichtbaarheid SVGG bij MKB, gemeenten, bouw- en vastgoedsector en Eindhovenaren

Het aantal georganiseerde activiteiten gericht op relevante doelgroepen met als doel de zichtbaarheid te vergroten bij deze doelgroepen en de aanwijsbare betrokkenheid/actieve bijdrage van lokale MKB bedrijven te stimuleren.

Digitaal platform

Het aantal maanden na contract close waarbinnen een digitaal platform is ingericht.

Inzicht in targets energie en water

Percentage werkdagen per jaar dat actueel (maandelijkse updates) inzicht wordt gegeven in de behaalde targets op gebied van energie en water door middel van interactieve (online) communicatie.

Beperking van klachten

Het aantal gegronde klachten waardoor bouwactiviteiten worden stilgelegd.

Inkoop bij lokale MKB

Percentage van de totale aanneemsom inkoop bij lokale, MKB bedrijven over de gehele contractduur.

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving

Conditiescore

Techniek

Regeltechnische Omschrijving (RTO)

Techniek

Storingen

Storingen

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Energie efficiëntie

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Levenscycluskosten

Energie efficiëntie en duurzaamheid

GPR-toekomstwaarde

Gemiddelde toename GPR-toekomstwaarde over de contractduur van de panden Stadhuistoren, Stadhuis laag, Mercado en Van Abbemuseum door inzet van het basisduurzaamheidspakket per gebouw. Te meten met GPR-toekomstwaarde (versie 4.3).

Kies een KPI

Energie
Comfort
Materiaal
Mobiliteit
Water
Biodiversiteit
Zichtbaarheid
Sociaal
Onderhoud
Toekomst

Stadhuis

De renovatie van het stadhuis is inmiddels afgerond (2020). Er is een groeistrategie toegepast waarbij de openbaarheid van het Stadhuis is vergroot om meer publieke diensten te faciliteren. Hierdoor is het Stadhuis met de Stadhuistoren verbonden en werd de nieuwe publieksentree voor het ‘inwonersplein 2.0’ geïntroduceerd. De groene entree vanaf het Stadhuisplein nodigt uit voor een bezoek aan de gemeente. Het dak van het Stadhuis wordt verderop in het programma verduurzaamd (energieopwekking en groen).

201b
Stadhuis

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebiedsniveau

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope en als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Reductie van het energiegebruik op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de reductie van het totaal energiegebruik binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope, als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Gemiddeld comfortklasse B

De gemiddelde comfortklasse voor de werkplekken van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor Stadhuis hoog, Stadhuis laag en Mercado na uitvoering duurzaamheidsingrepen.

Minimaal comfortklasse C

De ondergrens van de comfortklasse per werkplek van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor de gehele gebouwportefeuille vanaf 2020.

Re-use

Re-use: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur) dat binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven wordt hergebruikt.

Redistributie

Redistribute: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur)  dat hergebruikt wordt (03 M-KPI1) of aangeboden via het digitale platform voor hergebruik.

Recycle

Recycle: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa eenheden, over de gehele contractduur) dat is hergebruikt (03 M-KPI1) of is hergedistribueerd (04 M-KPI2) of wordt gerecycled.

Materiaalscore volgens BREEAM-NL

De puntenscore van alle nieuw toegepaste materialen, jaarlijks gemeten volgens BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie (versie 2014, V2), MAT 1.  

Rode Lijst

Deel van de nieuw toegepaste materialen dat niet voorkomt op de Rode Lijst conform the Naturel Step, jaarlijks gemeten.

Elektrische laadpunten

Het aantal elektrische laadpunten, meetpunt in 2023

Reductie van het waterverbruik

De reductie van het waterverbruik van alle gebouwen in aanvulling op de reeds uitgevoerde maatregelen, ten op zichte van 2014, meetpunt aan het einde van de contractduur.

Groen op de werkplek

Het aantal planten dat per werkplek aanwezig is in de gemeentegebouwen. Jaarlijks gemeten.

Groen op en rond gebouwen

De oppervlakte groene beplanting die we toevoegen binnen de kadastergrenzen van de gebouwen; op dak, gevel of maaiveld. Meetpunt aan het einde van de contractduur.

Fourageer- en nestelgelegenheden

Specifieke fourageer- en nestelgelegenheden voor kwetsbare diersoorten door middel van oppervlakte gerealiseerde habitat door !mpuls binnen en buiten de kadastergrenzen van de gebouwen.

Transformatie van verharding naar groen

De oppervlakte openbare ruimte in het Stadshart die we transformeren van verhard oppervlak naar oppervlak met levend groen. Meetpunt in 2020.

Zichtbaarheid SVGG bij MKB, gemeenten, bouw- en vastgoedsector en Eindhovenaren

Het aantal georganiseerde activiteiten gericht op relevante doelgroepen met als doel de zichtbaarheid te vergroten bij deze doelgroepen en de aanwijsbare betrokkenheid/actieve bijdrage van lokale MKB bedrijven te stimuleren.

Digitaal platform

Het aantal maanden na contract close waarbinnen een digitaal platform is ingericht.

Beperking van klachten

Het aantal gegronde klachten waardoor bouwactiviteiten worden stilgelegd.

Inkoop bij lokale MKB

Percentage van de totale aanneemsom inkoop bij lokale, MKB bedrijven over de gehele contractduur.

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving

Conditiescore

Techniek

Regeltechnische Omschrijving (RTO)

Techniek

Storingen

Storingen

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Energie efficiëntie

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Levenscycluskosten

Energie efficiëntie en duurzaamheid

GPR-toekomstwaarde

Gemiddelde toename GPR-toekomstwaarde over de contractduur van de panden Stadhuistoren, Stadhuis laag, Mercado en Van Abbemuseum door inzet van het basisduurzaamheidspakket per gebouw. Te meten met GPR-toekomstwaarde (versie 4.3).

Kies een KPI

Energie
Comfort
Materiaal
Mobiliteit
Water
Biodiversiteit
Zichtbaarheid
Sociaal
Onderhoud
Toekomst

Mercado

Vanaf 2020 is Mercado intensiever in gebruik door de gemeente vanwege het verlaten van het Stadskantoor. Het gebouw verkeert in technisch redelijk tot goede staat, maar het interieur is enigszins gedateerd. De lessons learned in de slimme, adaptieve werkomgeving implementeren we in Mercado. Het plan is gebaseerd op o.a. de (gebruikers)ervaring met duurzaamheid in de Stadhuistoren en het Stadhuis. Hierdoor verhogen we het comfort en bereiken we een maximale duurzaamheidswinst. Bij de aanpak verduurzamen we het gebouw verder door 100% duurzame opwekking van warmte en koude en realisatie van een Greenspot, als onderdeel van de groene netwerkstrategie.

203
Mercado

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebiedsniveau

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope en als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Reductie van het energiegebruik op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de reductie van het totaal energiegebruik binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope, als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Minimaal comfortklasse C

De ondergrens van de comfortklasse per werkplek van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor de gehele gebouwportefeuille vanaf 2020.

Re-use

Re-use: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur) dat binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven wordt hergebruikt.

Redistributie

Redistribute: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur)  dat hergebruikt wordt (03 M-KPI1) of aangeboden via het digitale platform voor hergebruik.

Recycle

Recycle: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa eenheden, over de gehele contractduur) dat is hergebruikt (03 M-KPI1) of is hergedistribueerd (04 M-KPI2) of wordt gerecycled.

Materiaalscore volgens BREEAM-NL

De puntenscore van alle nieuw toegepaste materialen, jaarlijks gemeten volgens BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie (versie 2014, V2), MAT 1.  

Rode Lijst

Deel van de nieuw toegepaste materialen dat niet voorkomt op de Rode Lijst conform the Naturel Step, jaarlijks gemeten.

Elektrische laadpunten

Het aantal elektrische laadpunten, meetpunt in 2023

Reductie van het waterverbruik

De reductie van het waterverbruik van alle gebouwen in aanvulling op de reeds uitgevoerde maatregelen, ten op zichte van 2014, meetpunt aan het einde van de contractduur.

Groen op de werkplek

Het aantal planten dat per werkplek aanwezig is in de gemeentegebouwen. Jaarlijks gemeten.

Groen op en rond gebouwen

De oppervlakte groene beplanting die we toevoegen binnen de kadastergrenzen van de gebouwen; op dak, gevel of maaiveld. Meetpunt aan het einde van de contractduur.

Fourageer- en nestelgelegenheden

Specifieke fourageer- en nestelgelegenheden voor kwetsbare diersoorten door middel van oppervlakte gerealiseerde habitat door !mpuls binnen en buiten de kadastergrenzen van de gebouwen.

Transformatie van verharding naar groen

De oppervlakte openbare ruimte in het Stadshart die we transformeren van verhard oppervlak naar oppervlak met levend groen. Meetpunt in 2020.

Zichtbaarheid SVGG bij MKB, gemeenten, bouw- en vastgoedsector en Eindhovenaren

Het aantal georganiseerde activiteiten gericht op relevante doelgroepen met als doel de zichtbaarheid te vergroten bij deze doelgroepen en de aanwijsbare betrokkenheid/actieve bijdrage van lokale MKB bedrijven te stimuleren.

Digitaal platform

Het aantal maanden na contract close waarbinnen een digitaal platform is ingericht.

Beperking van klachten

Het aantal gegronde klachten waardoor bouwactiviteiten worden stilgelegd.

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving

Conditiescore

Techniek

Regeltechnische Omschrijving (RTO)

Techniek

Storingen

Storingen

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Energie efficiëntie

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Levenscycluskosten

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Kies een KPI

Energie
Comfort
Materiaal
Mobiliteit
Water
Biodiversiteit
Zichtbaarheid
Sociaal
Onderhoud

NRE

Het NRE is recent gerenoveerd, het interieur staat voor het Eindhovengevoel en het nieuwe werken is hier ook ingevoerd. We koppelen de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen aan de onderhoudsplanning en realiseren een goede bouwfysische basis. In het geval van een krimp van de organisatie biedt dit gebouw het beste perspectief voor (deel)verhuur. In, op en rond het gebouw zijn Greenspots gerealiseerd. Toevoegen van groen op dak-, gevel- en/of maaiveldoppervlak verbetert de luchtkwaliteit, waterhuishouding, ecologie en een prettigere, gezondere woon- en leefomgeving. Inmiddels zijn PV-panelen geplaatst en staan groot onderhoud, isoleren en een nieuw dak op het later op het programma.

204
NRE

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebiedsniveau

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope en als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Materiaalscore volgens BREEAM-NL

De puntenscore van alle nieuw toegepaste materialen, jaarlijks gemeten volgens BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie (versie 2014, V2), MAT 1.  

Rode Lijst

Deel van de nieuw toegepaste materialen dat niet voorkomt op de Rode Lijst conform the Naturel Step, jaarlijks gemeten.

Fourageer- en nestelgelegenheden

Specifieke fourageer- en nestelgelegenheden voor kwetsbare diersoorten door middel van oppervlakte gerealiseerde habitat door !mpuls binnen en buiten de kadastergrenzen van de gebouwen.

Transformatie van verharding naar groen

De oppervlakte openbare ruimte in het Stadshart die we transformeren van verhard oppervlak naar oppervlak met levend groen. Meetpunt in 2020.

Beperking van klachten

Het aantal gegronde klachten waardoor bouwactiviteiten worden stilgelegd.

Inkoop bij lokale MKB

Percentage van de totale aanneemsom inkoop bij lokale, MKB bedrijven over de gehele contractduur.

Zichtbaarheid SVGG bij MKB, gemeenten, bouw- en vastgoedsector en Eindhovenaren

Het aantal georganiseerde activiteiten gericht op relevante doelgroepen met als doel de zichtbaarheid te vergroten bij deze doelgroepen en de aanwijsbare betrokkenheid/actieve bijdrage van lokale MKB bedrijven te stimuleren.

Digitaal platform

Het aantal maanden na contract close waarbinnen een digitaal platform is ingericht.

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving

Conditiescore

Techniek

Regeltechnische Omschrijving (RTO)

Techniek

Storingen

Storingen

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Energie efficiëntie

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Levenscycluskosten

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Kies een KPI

Energie
Materiaal
Biodiversiteit
Sociaal
Zichtbaarheid
Onderhoud

Energiedak

Een energiedak als symbool voor de verduurzaming van Eindhoven. Het energiedak boven op het Stadhuis heeft primair als doel een energieopbrengst van 272 MWh/jaar of gelijkwaardig uitgedrukt c.q. verrekend op basis van CO2 impact. Hierbij is het de wens om minimaal 700 m2 groen op te nemen in het ontwerp voor het vergroten van biodiversiteit en ‘positief’ groen voor gebouwgebruikers e omgeving. Naast ‘groen’ wordt ook buffercapaciteit voor regenwater gerealiseerd in het groene dak

201c
Energiedak

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebiedsniveau

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Kies een KPI

Energie

Gasloos Stadshart

Binnen dit project wordt de basis gelegd voor een thermisch grid dat bestaat uit een WKO voorziening voor Stadhuis en Stadhuistoren waarop later ook andere gebruikers kunnen worden aangesloten. Rondom het Stadhuisplein zijn een aantal vastgoedontwikkelingen gepland die aanleiding geven voor een gebied gebonden aanpak in het kader van een optimale benutting van de ondergrond ten behoeve van warmte- en koude opwekking.

209
Gasloos Stadshart

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebiedsniveau

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope en als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Reductie van het energiegebruik op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de reductie van het totaal energiegebruik binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope, als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Gemiddeld comfortklasse B

De gemiddelde comfortklasse voor de werkplekken van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor Stadhuis hoog, Stadhuis laag en Mercado na uitvoering duurzaamheidsingrepen.

Minimaal comfortklasse C

De ondergrens van de comfortklasse per werkplek van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor de gehele gebouwportefeuille vanaf 2020.

Re-use

Re-use: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur) dat binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven wordt hergebruikt.

Redistributie

Redistribute: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur)  dat hergebruikt wordt (03 M-KPI1) of aangeboden via het digitale platform voor hergebruik.

Recycle

Recycle: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa eenheden, over de gehele contractduur) dat is hergebruikt (03 M-KPI1) of is hergedistribueerd (04 M-KPI2) of wordt gerecycled.

Rode Lijst

Deel van de nieuw toegepaste materialen dat niet voorkomt op de Rode Lijst conform the Naturel Step, jaarlijks gemeten.

Reductie van het waterverbruik

De reductie van het waterverbruik van alle gebouwen in aanvulling op de reeds uitgevoerde maatregelen, ten op zichte van 2014, meetpunt aan het einde van de contractduur.

Transformatie van verharding naar groen

De oppervlakte openbare ruimte in het Stadshart die we transformeren van verhard oppervlak naar oppervlak met levend groen. Meetpunt in 2020.

Zichtbaarheid SVGG bij MKB, gemeenten, bouw- en vastgoedsector en Eindhovenaren

Het aantal georganiseerde activiteiten gericht op relevante doelgroepen met als doel de zichtbaarheid te vergroten bij deze doelgroepen en de aanwijsbare betrokkenheid/actieve bijdrage van lokale MKB bedrijven te stimuleren.

Digitaal platform

Het aantal maanden na contract close waarbinnen een digitaal platform is ingericht.

Beperking van klachten

Het aantal gegronde klachten waardoor bouwactiviteiten worden stilgelegd.

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving

Conditiescore

Techniek

Regeltechnische Omschrijving (RTO)

Techniek

Storingen

Storingen

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Energie efficiëntie

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Levenscycluskosten

Energie efficiëntie en duurzaamheid

GPR-toekomstwaarde

Gemiddelde toename GPR-toekomstwaarde over de contractduur van de panden Stadhuistoren, Stadhuis laag, Mercado en Van Abbemuseum door inzet van het basisduurzaamheidspakket per gebouw. Te meten met GPR-toekomstwaarde (versie 4.3).

Kies een KPI

Energie
Comfort
Materiaal
Water
Biodiversiteit
Zichtbaarheid
Sociaal
Onderhoud
Toekomst

Van Abbemuseum

In het Van Abbemuseum richten we ons op het efficiënt vormgeven van beheer en doelgericht onderhoud. Door functioneel onderhoud op basis van gebruikersbehoeften gecombineerd met optimalisatie van de regelsystemen, neemt de energie- en onderhoudsefficiency van het pand toe. Denk hierbij aan efficiëntere ventilatie, slim ontvochtigen en een dynamisch regelsysteem. De fysieke ingrepen in het gebouw blijven beperkt tot verbetering van de schil en worden altijd in nauw overleg met de gebruiker afgestemd.

206
van Abbemuseum

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebiedsniveau

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope en als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Reductie van het energiegebruik op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de reductie van het totaal energiegebruik binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope, als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Gemiddeld comfortklasse B

De gemiddelde comfortklasse voor de werkplekken van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor Stadhuis hoog, Stadhuis laag en Mercado na uitvoering duurzaamheidsingrepen.

Minimaal comfortklasse C

De ondergrens van de comfortklasse per werkplek van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor de gehele gebouwportefeuille vanaf 2020.

Re-use

Re-use: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur) dat binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven wordt hergebruikt.

Redistributie

Redistribute: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur)  dat hergebruikt wordt (03 M-KPI1) of aangeboden via het digitale platform voor hergebruik.

Recycle

Recycle: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa eenheden, over de gehele contractduur) dat is hergebruikt (03 M-KPI1) of is hergedistribueerd (04 M-KPI2) of wordt gerecycled.

Materiaalscore volgens BREEAM-NL

De puntenscore van alle nieuw toegepaste materialen, jaarlijks gemeten volgens BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie (versie 2014, V2), MAT 1.  

Rode Lijst

Deel van de nieuw toegepaste materialen dat niet voorkomt op de Rode Lijst conform the Naturel Step, jaarlijks gemeten.

Elektrische laadpunten

Het aantal elektrische laadpunten, meetpunt in 2023

Reductie van het waterverbruik

De reductie van het waterverbruik van alle gebouwen in aanvulling op de reeds uitgevoerde maatregelen, ten op zichte van 2014, meetpunt aan het einde van de contractduur.

Grijswater

Het deel van het totaal watergebruik van de Stadhuistoren waarin met grijswater wordt voorzien, meetpunt in 2020.

Buffercapaciteit voor neerslag

Realisatie van buffercapaciteit van neerslag. De capaciteit gemeten aan het einde van de contractduur.

Groen op de werkplek

Het aantal planten dat per werkplek aanwezig is in de gemeentegebouwen. Jaarlijks gemeten.

Groen op en rond gebouwen

De oppervlakte groene beplanting die we toevoegen binnen de kadastergrenzen van de gebouwen; op dak, gevel of maaiveld. Meetpunt aan het einde van de contractduur.

Fourageer- en nestelgelegenheden

Specifieke fourageer- en nestelgelegenheden voor kwetsbare diersoorten door middel van oppervlakte gerealiseerde habitat door !mpuls binnen en buiten de kadastergrenzen van de gebouwen.

Zichtbaarheid SVGG bij MKB, gemeenten, bouw- en vastgoedsector en Eindhovenaren

Het aantal georganiseerde activiteiten gericht op relevante doelgroepen met als doel de zichtbaarheid te vergroten bij deze doelgroepen en de aanwijsbare betrokkenheid/actieve bijdrage van lokale MKB bedrijven te stimuleren.

Digitaal platform

Het aantal maanden na contract close waarbinnen een digitaal platform is ingericht.

Inzicht in targets energie en water

Percentage werkdagen per jaar dat actueel (maandelijkse updates) inzicht wordt gegeven in de behaalde targets op gebied van energie en water door middel van interactieve (online) communicatie.

Beperking van klachten

Het aantal gegronde klachten waardoor bouwactiviteiten worden stilgelegd.

Inkoop bij lokale MKB

Percentage van de totale aanneemsom inkoop bij lokale, MKB bedrijven over de gehele contractduur.

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving

Conditiescore

Techniek

Regeltechnische Omschrijving (RTO)

Techniek

Storingen

Storingen

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Energie efficiëntie

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Levenscycluskosten

Energie efficiëntie en duurzaamheid

GPR-toekomstwaarde

Gemiddelde toename GPR-toekomstwaarde over de contractduur van de panden Stadhuistoren, Stadhuis laag, Mercado en Van Abbemuseum door inzet van het basisduurzaamheidspakket per gebouw. Te meten met GPR-toekomstwaarde (versie 4.3).

Kies een KPI

Energie
Comfort
Materiaal
Mobiliteit
Water
Biodiversiteit
Zichtbaarheid
Sociaal
Onderhoud
Toekomst

Stadhuistoren

De Stadhuistoren is in 2018 grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Hierdoor biedt het een bijzonder prettige werkomgeving en klimaat. Prima geschikt voor hybride werken: gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Een verandering die, ook los van corona, past bij deze tijd van digitale mogelijkheden, de behoefte aan maatwerk en het terugdringen van files.

201a
Stadhuistoren

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebiedsniveau

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Reductie van energiegebruik en duurzame opwekking op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope en als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Reductie van het energiegebruik op gebouwniveau

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de reductie van het totaal energiegebruik binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope, als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Energie Ambitie

De energievraag is zo ver mogelijk beperkt en de (eventueel) overblijvende energievraag wordt ingevuld door energie die duurzaam opgewekt is binnen de grenzen van de gemeente. Er wordt rekening gehouden met toekomstige innovaties zoals de opslag van opgewekte duurzame energie.

 • 50% CO2 reductie 2030
 • 100% CO2 reductie 2050
 • Stadshart Full Electric (gasloos)
 • Thermisch grid (WKO hub)
 • Gebouwen gasloos
 • Duurzaam gedrag gebruiker
Energie

Gemiddeld comfortklasse B

De gemiddelde comfortklasse voor de werkplekken van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor Stadhuis hoog, Stadhuis laag en Mercado na uitvoering duurzaamheidsingrepen.

Minimaal comfortklasse C

De ondergrens van de comfortklasse per werkplek van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor de gehele gebouwportefeuille vanaf 2020.

Comfort Ambitie

Onze gebouwen zijn gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig. Bij het ontwerpen en inrichten is gekozen voor oplossingen die het welzijn vergroten. Alle gebruikers en bezoeker voelen zich plezierig in het gebouw, het binnenklimaat is aangenaam en gezond en maakt daarnaast ook de oorspronkelijke verbinding tussen mens en natuur weer zichtbaar.

 • Gezond binnenklimaat
 • Verbinding mens en natuur
 • Gebruikers vitaal en plezierig
 • Vitality lab
 • Voldoen aan comfortklasse
 • Inpandig vergroenen gebouwen
Comfort

Re-use

Re-use: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur) dat binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven wordt hergebruikt.

Redistributie

Redistribute: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur)  dat hergebruikt wordt (03 M-KPI1) of aangeboden via het digitale platform voor hergebruik.

Recycle

Recycle: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa eenheden, over de gehele contractduur) dat is hergebruikt (03 M-KPI1) of is hergedistribueerd (04 M-KPI2) of wordt gerecycled.

Materiaalscore volgens BREEAM-NL

De puntenscore van alle nieuw toegepaste materialen, jaarlijks gemeten volgens BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie (versie 2014, V2), MAT 1.  

Rode Lijst

Deel van de nieuw toegepaste materialen dat niet voorkomt op de Rode Lijst conform the Naturel Step, jaarlijks gemeten.

Materiaal Ambitie

Geen gebruik van materialen die schadelijk zijn voor mens en milieu. De toegepaste materialen zijn gerecycled, van natuurlijke oorsprong en kunnen weer terugkeren in kringlopen. Gebouwen zijn flexibel om verspilling van grondstoffen te voorkomen. Alle gebruikte materialen zijn vrij van stoffen die voorkomen op de Rode Lijst van LBC/TNS.

 • Whole life carbon
 • Circulariteit
 • Geen schadelijk materiaal
 • Materialenpaspoort en platform
 • 10-R model circulariteit
 • Adaptief vermogen gebouwen
Materiaal

Elektrische laadpunten

Het aantal elektrische laadpunten, meetpunt in 2023

Mobility Ambitie

De locaties zijn ingericht voor duurzame mobiliteit, waarbij gelijktijdig een veilige, leefbare, op voetgangers georiënteerde omgeving gecreëerd wordt.

Gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggedrongen mede door het faciliteren van alternatieven zoals Smart Mobility-oplossingen, fietsen en OV.

Mobiliteit

Reductie van het waterverbruik

De reductie van het waterverbruik van alle gebouwen in aanvulling op de reeds uitgevoerde maatregelen, ten op zichte van 2014, meetpunt aan het einde van de contractduur.

Grijswater

Het deel van het totaal watergebruik van de Stadhuistoren waarin met grijswater wordt voorzien, meetpunt in 2020.

Buffercapaciteit voor neerslag

Realisatie van buffercapaciteit van neerslag. De capaciteit gemeten aan het einde van de contractduur.

Water Ambitie

De waterbehoefte is beperkt, wordt zoveel mogelijk betrokken uit gesloten waterkringlopen en afvalwater wordt gezuiverd en lokaal teruggevoerd zonder het gebruik van chemicaliën. Het vrijkomen van water verloopt in harmonie met de natuurlijke waterstromen van de omgeving.

 • Waterbesparing drinkwater
 • Voorkomen hittestress
 • Voorkomen wateroverlast
 • Drinkwater besparende maatregelen
 • Buffering en berging water
 • Irrigeren groen
Water

Groen op de werkplek

Het aantal planten dat per werkplek aanwezig is in de gemeentegebouwen. Jaarlijks gemeten.

Groen op en rond gebouwen

De oppervlakte groene beplanting die we toevoegen binnen de kadastergrenzen van de gebouwen; op dak, gevel of maaiveld. Meetpunt aan het einde van de contractduur.

Fourageer- en nestelgelegenheden

Specifieke fourageer- en nestelgelegenheden voor kwetsbare diersoorten door middel van oppervlakte gerealiseerde habitat door !mpuls binnen en buiten de kadastergrenzen van de gebouwen.

Transformatie van verharding naar groen

De oppervlakte openbare ruimte in het Stadshart die we transformeren van verhard oppervlak naar oppervlak met levend groen. Meetpunt in 2020.

Biodiversiteit Ambitie

We gaan zuinig om met de natuur en breiden die waar mogelijk uit. Natuur is gekoppeld aan bebouwing. De buitenruimte is zo ontworpen dat het de natuurlijke (oorspronkelijke) ecosystemen in balans brengt en (gedurende de tijd) verder herstelt voor wat betreft de structuur, water, flora en fauna, biodiversiteit en de beschikbaarheid van voedingsstoffen.

 • Natuur in de stad uitbreiden
 • Biodiversiteit vergroten
 • Groen netwerk uitbreiden
 • Groen aan en in gebouwen
 • Gebouwen inpassen in groen netwerkgroen
Biodiversiteit

Zichtbaarheid SVGG bij MKB, gemeenten, bouw- en vastgoedsector en Eindhovenaren

Het aantal georganiseerde activiteiten gericht op relevante doelgroepen met als doel de zichtbaarheid te vergroten bij deze doelgroepen en de aanwijsbare betrokkenheid/actieve bijdrage van lokale MKB bedrijven te stimuleren.

Digitaal platform

Het aantal maanden na contract close waarbinnen een digitaal platform is ingericht.

Inzicht in targets energie en water

Percentage werkdagen per jaar dat actueel (maandelijkse updates) inzicht wordt gegeven in de behaalde targets op gebied van energie en water door middel van interactieve (online) communicatie.

Zichtbaarheid Ambitie

Duurzaamheidsingrepen en duurzaamheidswinst dienen zichtbaar gemaakt en gecommuniceerd te worden, met een zo groot mogelijke publiciteitswaarde.

 • Zichtbaar maken plan
 • Zichtbaar maken innovatie
 • Zichtbaar maken resultaat
 • Alle mogelijke middelen
 • Netwerken
 • Kennisdeling
Zichtbaarheid

Beperking van klachten

Het aantal gegronde klachten waardoor bouwactiviteiten worden stilgelegd.

Bekendheid en waardering burgers

Bekendheid met en waardering van de burgers voor de duurzaamheidactiviteiten van !mpuls en de gemeente over de gehele contractperiode.

Inkoop bij lokale MKB

Percentage van de totale aanneemsom inkoop bij lokale, MKB bedrijven over de gehele contractduur.

Sociaal Ambitie

We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners en zorgen voor hen waar het even moeilijk mee gaat. Mensen hier en elders in de wereld ondervinden geen nadelen van de dingen die gedaan worden tijdens de bouw- en gebruiksfase. Oplossingen, producten en diensten worden beoordeeld op hun impact en bijdrage beoordeeld op hun impact en bijdrage aan rechtvaardige wereld.

 • Het gaat om mensen!
 • Rechtvaardige wereld
 • Sociaal bewustzijn
 • Betrekken mensen achterstand arbeidsmarkt
 • Bewust inkopen
 • Eigen kracht inwoners centraal
Sociaal

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving

Conditiescore

Techniek

Regeltechnische Omschrijving (RTO)

Techniek

Storingen

Storingen

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Energie efficiëntie

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Levenscycluskosten

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Onderhoud Ambitie

Realisatie van zo groot mogelijke duurzaamheidswinst door het ‘slimmer’inzetten van de huidige bronnen voor het onderhouden en beheren van de gebouwen. Het systematiseren en stroomlijnen van het Onderhoud en Beheer van de gebouwen, qua opzet en uitvoering. Het ondersteunen van innovaties op het gebied van Onderhoud, Beheer en Exploitatie van vastgoed (voorbeeldrol).

 • Slim en duurzaam onderhoud
 • Gebruikers tevredenheid
 • Ondersteunen innovaties
 • Circulair onderhoud
 • Duurzame MJOP
 • Stroomlijnen onderhoud
Onderhoud

GPR-toekomstwaarde

Gemiddelde toename GPR-toekomstwaarde over de contractduur van de panden Stadhuistoren, Stadhuis laag, Mercado en Van Abbemuseum door inzet van het basisduurzaamheidspakket per gebouw. Te meten met GPR-toekomstwaarde (versie 4.3).

Toekomst Ambitie

Dit gaat eigenlijk over alle thema’s. Zowel over de flexibiliteit van het gebouw als slimme, duurzame oplossingen. We moeten iets goeds overdragen aan de volgende verantwoordelijke.

 • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen
 • Zorgdragen voor continuïteit
 • Continueren samenwerking
 • Doelstellingen overstijgen
 • Bruikbare roadmap
 • Roadmap voor na aflopen contract
Toekomst

Gemeente Eindhoven werkt aan een stad waarin het goed en prettig is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Trends en ontwikkelingen laten zien dat we een aantal dingen anders en veel beter in samenhang moeten organiseren. Dat is niet vrijblijvend. Bedreigingen moeten worden beperkt, en nieuwe kansen gepakt. Gemeente Eindhoven laat samen met !mpuls zien dat het kan in het programma Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen (SVGG).

Gemeente Eindhoven en !mpuls hebben een aantal ambities voor het programma SVGG. Deze worden ingevuld door verduurzamingsprojecten. In deze tool is per ambitie inzichtelijk gemaakt welke projecten hieraan bijdragen en hoe deze bijdrage gemeten wordt aan de hand van KPI’s.

Klik op een thema of gebouw voor meer informatie! knijp of veeg op de kaart om te navigeren

Stadhuis

De renovatie van het stadhuis is inmiddels afgerond (2020). Er is een groeistrategie toegepast waarbij de openbaarheid van het Stadhuis is vergroot om meer publieke diensten te faciliteren. Hierdoor is het Stadhuis met de Stadhuistoren verbonden en werd de nieuwe publieksentree voor het ‘inwonersplein 2.0’ geïntroduceerd. De groene entree vanaf het Stadhuisplein nodigt uit voor een bezoek aan de gemeente. Het dak van het Stadhuis wordt verderop in het programma verduurzaamd (energieopwekking en groen).

Voor de KPI’s klik op de ambities rechts onder de kaart

Energie Ambitie

Comfort Ambitie

Materiaal Ambitie

Mobiliteit Ambitie

Water Ambitie

Biodiversiteit Ambitie

Zichtbaarheid Ambitie

Sociaal Ambitie

Onderhoud Ambitie

Toekomst Ambitie

Mercado

Vanaf 2020 is Mercado intensiever in gebruik door de gemeente vanwege het verlaten van het Stadskantoor. Het gebouw verkeert in technisch redelijk tot goede staat, maar het interieur is enigszins gedateerd. De lessons learned in de slimme, adaptieve werkomgeving implementeren we in Mercado. Het plan is gebaseerd op o.a. de (gebruikers)ervaring met duurzaamheid in de Stadhuistoren en het Stadhuis. Hierdoor verhogen we het comfort en bereiken we een maximale duurzaamheidswinst. Bij de aanpak verduurzamen we het gebouw verder door 100% duurzame opwekking van warmte en koude en realisatie van een Greenspot, als onderdeel van de groene netwerkstrategie.

Voor de KPI’s klik op de ambities rechts onder de kaart

Energie Ambitie

Comfort Ambitie

Materiaal Ambitie

Mobiliteit Ambitie

Water Ambitie

Biodiversiteit Ambitie

Zichtbaarheid Ambitie

Sociaal Ambitie

Onderhoud Ambitie

Toekomst Ambitie

NRE

Het NRE is recent gerenoveerd, het interieur staat voor het Eindhovengevoel en het nieuwe werken is hier ook ingevoerd. We koppelen de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen aan de onderhoudsplanning en realiseren een goede bouwfysische basis. In het geval van een krimp van de organisatie biedt dit gebouw het beste perspectief voor (deel)verhuur. In, op en rond het gebouw zijn Greenspots gerealiseerd. Toevoegen van groen op dak-, gevel- en/of maaiveldoppervlak verbetert de luchtkwaliteit, waterhuishouding, ecologie en een prettigere, gezondere woon- en leefomgeving. Inmiddels zijn PV-panelen geplaatst en staan groot onderhoud, isoleren en een nieuw dak op het later op het programma.

Voor de KPI’s klik op de ambities rechts onder de kaart

Energie Ambitie

Comfort Ambitie

Materiaal Ambitie

Mobiliteit Ambitie

Water Ambitie

Biodiversiteit Ambitie

Zichtbaarheid Ambitie

Sociaal Ambitie

Onderhoud Ambitie

Energiedak

Een energiedak als symbool voor de verduurzaming van Eindhoven. Het energiedak boven op het Stadhuis heeft primair als doel een energieopbrengst van 272 MWh/jaar of gelijkwaardig uitgedrukt c.q. verrekend op basis van CO2 impact. Hierbij is het de wens om minimaal 700 m2 groen op te nemen in het ontwerp voor het vergroten van biodiversiteit en ‘positief’ groen voor gebouwgebruikers e omgeving. Naast ‘groen’ wordt ook buffercapaciteit voor regenwater gerealiseerd in het groene dak

Voor de KPI’s klik op de ambities rechts onder de kaart

Energie Ambitie

Materiaal Ambitie

Biodiversiteit Ambitie

Sociaal Ambitie

Zichtbaarheid Ambitie

Onderhoud Ambitie

Gasloos Stadshart

Binnen dit project wordt de basis gelegd voor een thermisch grid dat bestaat uit een WKO voorziening voor Stadhuis en Stadhuistoren waarop later ook andere gebruikers kunnen worden aangesloten. Rondom het Stadhuisplein zijn een aantal vastgoedontwikkelingen gepland die aanleiding geven voor een gebied gebonden aanpak in het kader van een optimale benutting van de ondergrond ten behoeve van warmte- en koude opwekking.

Voor de KPI’s klik op de ambities rechts onder de kaart

Energie Ambitie

Van Abbemuseum

In het Van Abbemuseum richten we ons op het efficiënt vormgeven van beheer en doelgericht onderhoud. Door functioneel onderhoud op basis van gebruikersbehoeften gecombineerd met optimalisatie van de regelsystemen, neemt de energie- en onderhoudsefficiency van het pand toe. Denk hierbij aan efficiëntere ventilatie, slim ontvochtigen en een dynamisch regelsysteem. De fysieke ingrepen in het gebouw blijven beperkt tot verbetering van de schil en worden altijd in nauw overleg met de gebruiker afgestemd.

Voor de KPI’s klik op de ambities rechts onder de kaart

Energie Ambitie

Comfort Ambitie

Materiaal Ambitie

Water Ambitie

Biodiversiteit Ambitie

Zichtbaarheid Ambitie

Sociaal Ambitie

Onderhoud Ambitie

Toekomst Ambitie

Stadhuistoren

De Stadhuistoren is in 2018 grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Hierdoor biedt het een bijzonder prettige werkomgeving en klimaat. Prima geschikt voor hybride werken: gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Een verandering die, ook los van corona, past bij deze tijd van digitale mogelijkheden, de behoefte aan maatwerk en het terugdringen van files.

Voor de KPI’s klik op de ambities rechts onder de kaart

Energie Ambitie

Comfort Ambitie

Materiaal Ambitie

Mobiliteit Ambitie

Water Ambitie

Biodiversiteit Ambitie

Zichtbaarheid Ambitie

Sociaal Ambitie

Onderhoud Ambitie

Toekomst Ambitie

Energie Ambitie

De energievraag is zo ver mogelijk beperkt en de (eventueel) overblijvende energievraag wordt ingevuld door energie die duurzaam opgewekt is binnen de grenzen van de gemeente. Er wordt rekening gehouden met toekomstige innovaties zoals de opslag van opgewekte duurzame energie.

 • 50% CO2 reductie 2030
 • 100% CO2 reductie 2050
 • Stadshart Full Electric (gasloos)
 • Thermisch grid (WKO hub)
 • Gebouwen gasloos
 • Duurzaam gedrag gebruiker

Energie KPI's

Energieneutraliteit gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de som van de reductie van het totaal energiegebruik en het totaal van de duurzaam opgewekte energie binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope en als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Energieneutraliteit, gedefinieerd als de reductie van het totaal energiegebruik binnen de kadastrale grenzen van de gebouwen in de aanbodscope, als percentage van het gecorrigeerde (klimaat en gebruikintensiteit) gebruik van 2014.

Comfort Ambitie

Onze gebouwen zijn gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig. Bij het ontwerpen en inrichten is gekozen voor oplossingen die het welzijn vergroten. Alle gebruikers en bezoeker voelen zich plezierig in het gebouw, het binnenklimaat is aangenaam en gezond en maakt daarnaast ook de oorspronkelijke verbinding tussen mens en natuur weer zichtbaar.

 • Gezond binnenklimaat
 • Verbinding mens en natuur
 • Gebruikers vitaal en plezierig
 • Vitality lab
 • Voldoen aan comfortklasse
 • Inpandig vergroenen gebouwen

Comfort KPI's

De gemiddelde comfortklasse voor de werkplekken van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor Stadhuis hoog, Stadhuis laag en Mercado na uitvoering duurzaamheidsingrepen.

De ondergrens van de comfortklasse per werkplek van het binnenmilieu over de thema’s thermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit voor de gehele gebouwportefeuille vanaf 2020.

Materiaal Ambitie

Geen gebruik van materialen die schadelijk zijn voor mens en milieu. De toegepaste materialen zijn gerecycled, van natuurlijke oorsprong en kunnen weer terugkeren in kringlopen. Gebouwen zijn flexibel om verspilling van grondstoffen te voorkomen. Alle gebruikte materialen zijn vrij van stoffen die voorkomen op de Rode Lijst van LBC/TNS.

 • Whole life carbon
 • Circulariteit
 • Geen schadelijk materiaal
 • Materialenpaspoort en platform
 • 10-R model circulariteit
 • Adaptief vermogen gebouwen

Materiaal KPI's

Re-use: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur) dat binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven wordt hergebruikt.

Redistribute: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa-eenheden, over de gehele contractduur)  dat hergebruikt wordt (03 M-KPI1) of aangeboden via het digitale platform voor hergebruik.

Recycle: Het deel van de vrijkomende materialen (gemeten in massa eenheden, over de gehele contractduur) dat is hergebruikt (03 M-KPI1) of is hergedistribueerd (04 M-KPI2) of wordt gerecycled.

De puntenscore van alle nieuw toegepaste materialen, jaarlijks gemeten volgens BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie (versie 2014, V2), MAT 1.  

Deel van de nieuw toegepaste materialen dat niet voorkomt op de Rode Lijst conform the Naturel Step, jaarlijks gemeten.

Mobility Ambitie

De locaties zijn ingericht voor duurzame mobiliteit, waarbij gelijktijdig een veilige, leefbare, op voetgangers georiënteerde omgeving gecreëerd wordt.

Gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggedrongen mede door het faciliteren van alternatieven zoals Smart Mobility-oplossingen, fietsen en OV.

Mobiliteit KPI's

Het aantal elektrische laadpunten, meetpunt in 2023

Water Ambitie

De waterbehoefte is beperkt, wordt zoveel mogelijk betrokken uit gesloten waterkringlopen en afvalwater wordt gezuiverd en lokaal teruggevoerd zonder het gebruik van chemicaliën. Het vrijkomen van water verloopt in harmonie met de natuurlijke waterstromen van de omgeving.

 • Waterbesparing drinkwater
 • Voorkomen hittestress
 • Voorkomen wateroverlast
 • Drinkwater besparende maatregelen
 • Buffering en berging water
 • Irrigeren groen

Water KPI's

De reductie van het waterverbruik van alle gebouwen in aanvulling op de reeds uitgevoerde maatregelen, ten op zichte van 2014, meetpunt aan het einde van de contractduur.

Het deel van het totaal watergebruik van de Stadhuistoren waarin met grijswater wordt voorzien, meetpunt in 2020.

Realisatie van buffercapaciteit van neerslag. De capaciteit gemeten aan het einde van de contractduur.

Biodiversiteit Ambitie

We gaan zuinig om met de natuur en breiden die waar mogelijk uit. Natuur is gekoppeld aan bebouwing. De buitenruimte is zo ontworpen dat het de natuurlijke (oorspronkelijke) ecosystemen in balans brengt en (gedurende de tijd) verder herstelt voor wat betreft de structuur, water, flora en fauna, biodiversiteit en de beschikbaarheid van voedingsstoffen.

 • Natuur in de stad uitbreiden
 • Biodiversiteit vergroten
 • Groen netwerk uitbreiden
 • Groen aan en in gebouwen
 • Gebouwen inpassen in groen netwerkgroen

Biodiversiteit KPI's

Het aantal planten dat per werkplek aanwezig is in de gemeentegebouwen. Jaarlijks gemeten.

De oppervlakte groene beplanting die we toevoegen binnen de kadastergrenzen van de gebouwen; op dak, gevel of maaiveld. Meetpunt aan het einde van de contractduur.

Specifieke fourageer- en nestelgelegenheden voor kwetsbare diersoorten door middel van oppervlakte gerealiseerde habitat door !mpuls binnen en buiten de kadastergrenzen van de gebouwen.

De oppervlakte openbare ruimte in het Stadshart die we transformeren van verhard oppervlak naar oppervlak met levend groen. Meetpunt in 2020.

Zichtbaarheid Ambitie

Duurzaamheidsingrepen en duurzaamheidswinst dienen zichtbaar gemaakt en gecommuniceerd te worden, met een zo groot mogelijke publiciteitswaarde.

 • Zichtbaar maken plan
 • Zichtbaar maken innovatie
 • Zichtbaar maken resultaat
 • Alle mogelijke middelen
 • Netwerken
 • Kennisdeling

Zichtbaarheid KPI's

Het aantal georganiseerde activiteiten gericht op relevante doelgroepen met als doel de zichtbaarheid te vergroten bij deze doelgroepen en de aanwijsbare betrokkenheid/actieve bijdrage van lokale MKB bedrijven te stimuleren.

Het aantal maanden na contract close waarbinnen een digitaal platform is ingericht.

Percentage werkdagen per jaar dat actueel (maandelijkse updates) inzicht wordt gegeven in de behaalde targets op gebied van energie en water door middel van interactieve (online) communicatie.

Sociaal Ambitie

We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners en zorgen voor hen waar het even moeilijk mee gaat. Mensen hier en elders in de wereld ondervinden geen nadelen van de dingen die gedaan worden tijdens de bouw- en gebruiksfase. Oplossingen, producten en diensten worden beoordeeld op hun impact en bijdrage beoordeeld op hun impact en bijdrage aan rechtvaardige wereld.

 • Het gaat om mensen!
 • Rechtvaardige wereld
 • Sociaal bewustzijn
 • Betrekken mensen achterstand arbeidsmarkt
 • Bewust inkopen
 • Eigen kracht inwoners centraal

Sociaal KPI's

Het aantal gegronde klachten waardoor bouwactiviteiten worden stilgelegd.

Bekendheid met en waardering van de burgers voor de duurzaamheidactiviteiten van !mpuls en de gemeente over de gehele contractperiode.

Percentage van de totale aanneemsom inkoop bij lokale, MKB bedrijven over de gehele contractduur.

Onderhoud Ambitie

Realisatie van zo groot mogelijke duurzaamheidswinst door het ‘slimmer’inzetten van de huidige bronnen voor het onderhouden en beheren van de gebouwen. Het systematiseren en stroomlijnen van het Onderhoud en Beheer van de gebouwen, qua opzet en uitvoering. Het ondersteunen van innovaties op het gebied van Onderhoud, Beheer en Exploitatie van vastgoed (voorbeeldrol).

 • Slim en duurzaam onderhoud
 • Gebruikers tevredenheid
 • Ondersteunen innovaties
 • Circulair onderhoud
 • Duurzame MJOP
 • Stroomlijnen onderhoud

Onderhoud KPI's

Wet en regelgeving

Techniek

Techniek

Storingen

Binnenklimaat

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Energie efficiëntie en duurzaamheid

Toekomst Ambitie

Dit gaat eigenlijk over alle thema’s. Zowel over de flexibiliteit van het gebouw als slimme, duurzame oplossingen. We moeten iets goeds overdragen aan de volgende verantwoordelijke.

 • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen
 • Zorgdragen voor continuïteit
 • Continueren samenwerking
 • Doelstellingen overstijgen
 • Bruikbare roadmap
 • Roadmap voor na aflopen contract

Toekomst KPI's

Gemiddelde toename GPR-toekomstwaarde over de contractduur van de panden Stadhuistoren, Stadhuis laag, Mercado en Van Abbemuseum door inzet van het basisduurzaamheidspakket per gebouw. Te meten met GPR-toekomstwaarde (versie 4.3).

GasloosStadshart